Hem

Blockholm

BLOCKHOLM - ETT STOCKHOLM I MINECRAFT

Blockholm är en exakt kopia av Stockholm återgivet i Minecraft.

 

Alla stadsdelar, öar, gator, broar, parker och torg är återgivna som i verkligheten med ett stort undantag – vi har raderat stadens alla byggnader. Bara tomterna är kvar. Den 24 oktober satte vi igång att bygga Blockholm – ett nytt Stockholm i Minecraft!

 

I Blockholm fanns den ungefär 100 000 tomter att bebygga. Nybörjare som proffs – alla var välkomna att vara med och skapa vår nya stad. Vi började med att bygga Gamla Stan, undan för undan släpptes sedan nya stadsdelar. Ett urval Blockholms bebyggda tomter byggdes i verkligheten i skala 1:5 och i visades i utställningen på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm som hade 45.000 besökare.

Även de som inte var med och byggde kunde följa Blockholms utveckling i realtid via en interaktiv karta. Här syntes även vilka som bygger och var.

 

Med hjälp av spelet Minecraft använder miljontals barn, unga och vuxna runtom i världen sin fantasi och kreativitet för att skapa nya fantastiska världar, städer och byggnader. På liknande sätt, fast med andra digitala verktyg, arbetar dagens arkitekter och stadsplanerare. Blockholm är ett lekfullt sätt att visa och skapa förståelse för likheterna i dessa processer. Projektet visar hur den digitala spelvärldens kreativitet kan användas för ökat inflytande och medborgardialog i stadsutvecklings- och ombyggnadsprojekt nationellt så väl som internationellt.

När vi överförde ett urval av de i Blockholm bebyggda tomterna till verkligheten genom att bygga dem i skala 1:5 och placerade dem vår utställningssal, blev Minecraftspelarna aktiva medskapare till utställningen. Stockholm i Minecraft i verkligheten.

 

Blockholm skapar ett möte mellan spelets verkligheter och dagens samhällsplanering och arkitektur. Minecraft är en fantastisk plattform för kreativitet och vi vill visa de nya former för samarbeten och sätt att organisera sig som spelet innebär. Blockholm behandlar frågor som: Hur kan vi förändra vår stad? Kan spelet vara en väg att för varandra, över generationsgränser visa vad vi tänker och vad vi vill? I Blockholm byggde 15.000 deltagare sida vid sida, vuxen som barn, sina drömmar och idéer. 
Alla har samma förutsättningar men olika utgångspunkter. Här kan vi testa idéer och former förutsättningslöst, möjliga och omöjliga. Vi får på så sätt ett nytt sätt att föra ett samtal med varandra och med våra beslutsfattare.

 

Mats Karlsson och Markus Bohm

Nyheter

Kvarteret Stenkrossen byggs i Minecraft.

 

Under hösten lät vi spelare delta i utvecklandet av kvarteret Stenkrossen i Lund tillsammans med Lunds kommun och ett antal byggföretag. www.byggkrossen.se

Blockholm visas i Wien

 

Open design festivalen i Wien användes Blockholm i en workshop och på ett LAN party i ett led att få staden Wien att öppna upp för medborgardialog.

Under utveckling:

Västra Götalandsregionen och Island

 

Projekt som just nu är under utveckling är ett längre medborgardialogprojekt mer Västra Götalandsregionen och olika projekt under Designfestivalen i Reykavik.

Copyright © All Rights Reserved